Vallekilde-Hørve fritidscenter med sine 2 haller, store gymnastiksal og moderne springgrav danner de daglige rammer om idrætsaktiviteterne i Vallekilde-Hørve.

VHF danner også ramme om mange arrangementer.

Hallerne og gymnastiksalen er godt benyttet, men der vil altid efter aftale kunne skaffes plads til flere aktiviteter.